Telefon: (+48) 32 718 68 22

Jesteś tutaj: Rekrutacja

Rekrutacja

Kto może wziąć udział w projekcie?

W projekcie mogą wziąć udział osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym m.in.:

osoby starsze,
osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznym)
osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Jak przebiega rekrutacja?

1. Kandydat wypełnia i składa dokumenty oraz formularz rekrutacyjny w biurze rekrucjacji projektu (OPS),

2. Następuje weryfikacja kandydatur i ewentualna ich poprawa/uzupełnienie

3. Następuje klasyfikacja na podstawie kryteriów określonych na stronie lidera.

4. Zakwalifikowani podopieczni zostają poinformowani o wynikach rekrutacji do projektu,

Biuro rekrutacji projektu
Rekrutację projektu prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w gminie Garbów

Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 54, 21-080 Garbów

e-mailgopsgarbow@garbow.pl

tel.: 81 501 80 25

godz. pracypon. - pt. 7:30 - 15:30
Jesteśmy podmiotem leczniczym. Od blisko 10 lat zajmujemy się pomocą naszym pacjentom między innymi w zakresie pielęgniarskie opieki długoterminowej domowej jak i rehabilitacji. Realizujemy świadczenia kontraktowane z NFZ jak i komercyjne.

Od ponad 5 lat realizujemy projekty oparte także na opiece zdalnej między innymi ten w Garbowie

GDZIE NAS ZNAJDZIESZ?

ul. Parkowa 1

21-080 Garbów

 


NA SKRÓTY